Välj ditt affärssystem väl - av flera anledningar

2014-03-25

Vi har efter en tids sökande efter ett så CRM-system - också mer känt som ett affärssystem - hittat många hemsidor som vill ge intrycket av att vara opartiskt, men i själva verket är en enda stor annons. Dessa hemsidor blir alltmer vanliga och är ofta skickligt uppbyggda och det kan vara svårt att upptäcka. Till skillnad från ett CRM som man fysiskt inte kan ta på är det enklare att besöka www.Cashi-IT.se och beställa ett kassaregister, testa det i 90 dagar och sedan lämna tillbaka det om man inte är nöjd. Med det sagt menar vi ej att man inte kan lämna tillbaka ett CRM, men att hemsidor ofta är köpta eller viktade. Se denna hemsida för hur en viktad hemsida kan se ut, läs texten sedan texten nedan och ge er därefter ut på jakt så har ni fått en bättre bild av marknaden.

www.cash-it.se/

Affärssystem

Företag kommer alltid, på ett sätt eller annat, ha ett behov av samlande system som gör det möjligt att ta hand om företagets informationshantering och underlätta behovet av styrning och administration. Därför finns det affärssystem, ofta integrerade IT-system med diverse olika program, som har olika uppgifter.

Det finns mängder med olika aspekter som ett företag måste ha koll på i sin verksamhet och genom olika affärssystem så kommer man att få en bättre och mer övergripande koll på hur företaget styrs och vilka delar som kan förbättras. De delar som oftast brukar ingå i olika affärssystem är exempelvis olika stöd för redovisning, order- och lagerbehandling, planering av produktion och projekt, inköp, tidsredovisning och personaladministration. De olika funktionerna som finns i affärssystemet anpassas såklart till respektive företag för att passa in i företagets situation och verksamhet. Det är också vanligt att vissa av dessa program förenklas för att vara mer användarvänliga med tanke på att de innehåller väldigt mycket information.

Vad kan ett affärssystem göra för mitt företag?

Det man har kunnat se vara en tydlig effekt av dessa affärssystem är att företagen som använder dem har kunna märka tydliga förbättringar i hur de når sina olika målsättningar. Dessutom har det kunnat visa att produktiviteten blivit bättre, vilket är ett av de primära syftena med att införa ett affärssystem i företaget. Dessutom har det visat sig att ett affärssystem inte enbart ökar produktionen, det gör också hela processen mer effektiv och levererar produkter med högre kvalité. Det är alltså tydligt hur väl ett affärssystem kommer att bidra till ett företags verksamhet. Ett införande av ett affärssystem har också visat sig ha betydande effekter för kostnaderna, som gått ner genom införandet, dessutom har beslutsfattande blivit mer effektiva när man har tydliga och användbara fakta att luta sig tillbaka mot.

Det som är viktigt att påpeka i sammanhanget är att olika företag drar olika stor nytta av införandet av ett affärssystem i verksamheten. Det finns även exempel på när införandet av affärssystem har varit ett mindre bra beslut. Det som är den avgörande faktorn är helt enkelt hur företaget ser ut och hur de olika affärssystemen är uppbyggda och hur väl de kan anpassas till respektive företags verksamhet. Det är alltså inte en garanti att företaget kommer att fungera bättre genom ett affärssystem men det finns en stor chans för att det kommer att ge någon typ av effekt mot det positiva.