Ett rum i trädgården. Bilden kommer från <a href=http://www.stenbolaget.se/." />

Ett rum i trädgården. Bilden kommer från http://www.stenbolaget.se/.

Skapa rum i trädgården

2014-05-20

Intresset för trädgård och trädgårdsdesign är stort i Sverige och vi lägger mycket tid och pengar på att skapa vackra och personliga trädgårdar. Trädgården är en förlängning av huset, och det har blivit populärt att skapa så kallade rum i trädgården. Genom att skapa rum i trädgården får man inte bara en vacker trädgård att se på utan även en trädgård som man kan utnyttja till sin fulla potential. Den som exempelvis enbart har en altan eller uteplats kommer sällan att vistas lika mycket i andra delar av trädgården som den som har flera alternativ att fika, sola eller vila på.

Att man kallar det för rum beror på att tanken är att det ska finnas väggar, golv och tak. Väggarna kan till exempel bestå av staket, plank, häckar, buskar eller spaljéer med klätterväxter. Golvet kan exempelvis vara gräsmatta, stenplattor, trätrall, grus eller sand. Taket kan förstås vara lite svårt att få till i en trädgård, men det kan till exempel vara en pergola eller kronan på ett högre träd. Man kan också komplettera växtlighet med exempelvis ett parasoll för att få takkänslan lite tydligare. Vad man väljer att använda till väggar, golv och tak beror förstås på hur man vill att det ska se ut men också på vilka förutsättningar som finns. Om man till exempel vill skapa en plats i lä är det kanske bättre att satsa på en tät häck eller ett plank snarare än ett staket.

Rum i trädgården behöver inte vara stora och imponerande – tvärtom kan det räcka med att bara placera ut ytterligare en sittgrupp i ett mysigt trädgårdsrum eller att skapa en avgränsad plats med en skön vilstol eller en vacker bänk. Det handlar om att skapa en struktur i trädgården. Med olika rum kan man utnyttja en större del av sin trädgård, man får sittplatser i både sol och skugga så att man kan välja var man vill vara och man skapar insynsskydd som ökar trivseln i trädgården eftersom man får en större frihet och trygghet.