Mobila enheter kan vara framtiden för e-handeln.

Mobila enheter kan vara framtiden för e-handeln.

E-handel via mobilen ökar stadigt

2015-07-15

E-handeln är som känt en väldigt mångsidig och flexibel marknadsplats för säljare och köpare att mötas på. Och enligt en ny rapport så har den ökade användningen av smartphones gjort e-handel ännu mer lättillgänglig för kunder.

Under det senaste året har mobiltrafiken motsvarat 33 procent av trafiken till e-handelsbutiker, vilket innebär en ökning med 61 procent från tidigare år. Detta enligt Demandware Shopping Index, som sammanställt trafik- och köpstatistik från 100 miljoner kunder. I den nya rapporten hävdar företaget att mer än hälften av all e-handel kommer skötas via mobilen 2017.

Trots att mobila enheter står för så stor del av trafiken så leder den enbart till 16 procent av ordervärdet. Detta tror Demandware beror på att näthandelsbutiker fortfarande inte förstått möjligheterna av en helt mobilanpassad webbplats.

– Kunden är redo att handla på smartmobilen så snart nätbutikerna ger en ordentlig upplevelse. Med dagens ökningstakt når vi över 50 procent av ordervärdet under 2017, säger Lars Grønkjær, Nordenchef på e-handelsplattformen Demandware.

De flesta e-handlare underskattar dock vad den mobila trafiken kan erbjuda. Det uppskattas att omkring var femte kund använder sig av flera plattformar inför ett köp. Den första sökningen görs på mobilen, för att sedan flytta till en desktopdator där man kan genomföra beställningen. Det lämnar alltså stort utrymme för snabbare, enklare och möjligtvis också ökad försäljning om webbplatserna anpassas för mobilen.

– Om inte svenska näthandlare anpassar sig kommer kunden att gå dit de får en bra upplevelse, säger Lars Grønkjær.

Han menar att svenska företag riskerar att hamna på efterkälken om de inte driver mobilanpassningen hårdare. Många kunder handlar från internationella företag utan att veta om det; detta för att de stora butikerna är på svenska, har svenska betalsätt och oftast har bättre mobilanpassning.